» Zasady współpracy

Zmiana języka

PolskiEnglishDeutschFrançais

Kontakt

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowościach i promocjach.

 

Zasady współpracyJako rzetelny partner proponujemy Państwu jasne, uczciwe zasady współpracy oraz precyzyjny system rozliczeń.
Poniższe warunki współpracy mają charakter ogólnie obowiązujący, o ile nie zawarto odrębnych ustaleń.

Biuro tłumaczeń STRIDE translation agency prowadzone przez B2B Service Sp. z o.o., z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Nowa 17, 05-500 Piaseczno, świadczy usługi tłumaczeń pisemnych zgodnie z poniższym regulaminem oraz przyjętymi dobrymi praktykami.

§ 1 WYCENA

Przed złożeniem zlecenia tłumaczenia każdy klient ma prawo do bezpłatnej wyceny, stanowiącej indywidualną wiążącą ofertę STRIDE translation agency. Aby otrzymać taką ofertę, klient przedkłada STRIDE translation agency kompletny tekst źródłowy w postaci pliku Word, Excel, PDF lub Power Point. Do dokumentów przekazanych w plikach nie edytowalnych lub w formie „papierowej” STRIDE translation agency przygotowuje przybliżoną ofertę cenową usługi, zaś ostateczne rozliczenie następuje na podstawie liczby słów w dokumencie przetłumaczonym.
Koszt usługi zależy od takich czynników jak: tematyka tekstu (tekst ogólny czy specjalistyczny), rodzaj tłumaczenia, stopień trudności, forma graficzna, termin realizacji.
Wszelkie dodatkowe życzenia klientów, jak np. przygotowanie tekstu do druku (DTP), prace redakcyjne, dodatkowa obróbka graficzna, transkreacja (adaptacja) marketingowa, transkrypcja wymagają odrębnych ustaleń.

§ 2 TERMINY REALIZACJI

Tryb standardowy – 1.000 słów dziennie (jednak nie krócej niż 3 dni robocze)
Tryb pilny – 1.700 słów dziennie
Tryb ekspresowy – do 2.300 słów dziennie

Dokładny termin realizacji zlecenia STRIDE translation agency podaje klientowi zawsze w indywidualnej wiążącej ofercie tłumaczenia, przed przyjęciem zlecenia.
W zależności od indywidualnych potrzeb klienta dopuszcza się specjalne terminy realizacji zleceń. Możliwość realizacji zlecenia w trybie przyspieszonym należy każdorazowo uzgodnić wcześniej ze STRIDE translation agency. Przy tłumaczeniach pilnych dodatkowa opłata wynosi 40%, natomiast przy tłumaczeniach ekspresowych 100% w stosunku do standardowej opłaty za tłumaczenie.

§ 3 CENY

Jednostką rozliczeniową w STRIDE translation agency jest słowo.
Przedstawione na stronie internetowej ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny mogą ulec zmianie.
Charakter wiążący ma przedstawiana przez STRIDE translation agency każdemu klientowi, który złożył zapytanie, indywidualna oferta tłumaczenia.
Na życzenie Klienta oferta może zostać przygotowana także w rozliczeniu na strony (1500, 1600 lub 1800 znaków ze spacjami) oraz na wersy.
Minimalna wartość zlecenia to 10 EUR.

§ 4 ZLECENIE TŁUMACZENIA

STRIDE translation agency świadczy wyłącznie usługi B2B, w związku z czym przyjmuje zlecenia tłumaczenia tylko od firm i instytucji.

NOWI KLIENCI
Nowi klienci powinni złożyć zlecenie tłumaczenia w formie pisemnej na formularzu zamówienia. Zamówienie, opatrzone podpisem osoby upoważnionej do składania zamówień należy przesłać drogą mailową.
Jako potwierdzenie przyjęcia zlecenia klient otrzymuje od STRIDE translation agency pocztą elektroniczną pisemne Potwierdzenie przyjęcia zlecenia.
STRIDE translation agency zastrzega, że w przypadku nowych klientów przed przyjęciem zlecenia może prosić o dosłanie dokumentów rejestracyjnych klienta (NIP, REGON, KRS) potwierdzających jego tożsamość.
STRIDE translation agency zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie zawiadamia zamawiającego.
STRIDE translation agency zastrzega sobie prawo zlecania usług swoim podwykonawcom.

STALI KLIENCI
Zlecenia od stałych klientów przyjmowane są także pocztą elektroniczną (info@stride.pl).
Jako potwierdzenie przyjęcia zlecenia klient otrzymuje od STRIDE translation agency pocztą elektroniczną pisemne Potwierdzenie przyjęcia zlecenia.
STRIDE translation agency zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie zawiadamia zamawiającego
STRIDE translation agency zastrzega sobie prawo zlecania usług swoim podwykonawcom.

§ 5 OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

Zleceniodawca jest zobowiązany, wraz ze złożeniem zlecenia, przekazać do STRIDE translation agency wszelkie niezbędne informacje (wewnętrzne słowniki, rysunki, wyjaśnienia skrótów, schematy, cel tłumaczenia itp.). Zleceniodawca jest także zobowiązany do konstruktywnej współpracy ze STRIDE translation agency w zakresie realizacji tłumaczenia. Błędy, które mogą powstać w przypadku nie wywiązania się Zleceniodawcy ze swoich zobowiązań, obciążają Zleceniodawcę.

§ 6 REALIZACJA TŁUMACZENIA

STRIDE translation agency wykonuje wszystkie tłumaczenia z największą starannością, przy zachowaniu wszelkich zasad obowiązujących przy realizacji usług tłumaczeniowych.
Jeśli Zleceniodawca wraz z tekstem oryginalnym nie przekazał żadnych szczególnych wskazówek lub dokumentów dotyczących zlecenia, wszystkie pojęcia i wyrażenia tłumaczone są na ogólnie powszechną i zrozumiałą wersję.
STRIDE translation agency nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które powstały w wyniku błędnego lub nieczytelnego tekstu oryginalnego.

§ 7 POUFNOŚĆ

Z wyjątkiem materiałów ogólnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.), wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane agencji tłumaczeń STRIDE translation agency przez klienta traktowane są jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, poza tłumaczami wykonującymi daną usługę. Tłumacze współpracujący ze STRIDE translation agency są także zobowiązani do zachowania zasady poufności.
Na życzenie klienta STRIDE translation agency może wystawić odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

§ 8 PRZEKAZANIE GOTOWEGO TŁUMACZENIA

Gotowe tłumaczenie przesyłane jest klientowi standardowo za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), w ustalonym z klientem terminie.
Na życzenie klienta tłumaczenie może być także przekazane w innej formie. Ew. dodatkowe związane z tym koszty ponosi klient.

§ 9 PŁATNOŚĆ

Płatność za usługę powinna być zrealizowana zgodnie z terminem określonym na fakturze, wynoszącym standardowo 7 dni. Za opóźnienia w realizacji płatności STRIDE translation agency ma prawo obciążyć klienta ustawowymi odsetkami.
Przy stałej współpracy możliwe są terminy płatności zgodne z odrębnymi ustaleniami oraz płatność na podstawie jednej faktury zbiorczej wystawianej na koniec każdego miesiąca.
Do momentu wniesienia pełnej opłaty za usługę, wykonane tłumaczenie pozostaje własnością STRIDE translation agency.
STRIDE translation agency zastrzega sobie prawo uzależnienia przekazania kompletnego tłumaczenia od uprzedniego uregulowania przez Zleceniodawcę płatności.
STRIDE translation agency zastrzega sobie także, że w przypadku realizacji większych zleceń może wymagać od Zleceniodawcy płatności częściowych w celu pokrycia bieżących kosztów.
Zapłata następuje na podstawie faktury wystawianej przez STRIDE translation agency i przesyłanej Zleceniodawcy drogą elektroniczną . Płatność powinna być zrealizowana poprzez przelew bankowy .

§ 10 REKLAMACJE I USUWANIE USTEREK

Jeśli Zleceniodawca stwierdzi w tłumaczeniu błąd, ma prawo zgłosić do STRIDE translation agency reklamację z roszczeniem naprawy usterki.
W tym celu powinien zgłosić do STRIDE translation agency niezwłocznie, pisemnie i dokładnie stwierdzony błąd oraz wskazać stosowny termin usunięcia błędu.
Prawo do reklamacji wygasa, jeśli roszczenie nie wpłynęło do STRIDE translation agency w przeciągu 10 dni od daty oddania przez STRIDE translation agency gotowego tłumaczenia.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRIDE translation agency

Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem przez STRIDE translation agency wadliwego tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto należnego za wykonanie tego tłumaczenia.
Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje ew. błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przejmuje na siebie ryzyko wystąpienia błędów. STRIDE translation agency jednak zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ew. wad tłumaczenia.

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez STRIDE translation agency.


 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl